Messen åpner kl 16:00

16:00 – 17:00 Oppmøte, registrering, utstilling. Servering av fingermat.
17:00 – 17:15 Velkomst og informasjon om arrangementet.
17:15 – 19:15 Faglige foredrag og temaer:
  Planlegging av rehabiliteringsprosessen. Informasjon fra Husbanken v/Britt Nina Borge, rådgiver. Vilkår og formkrav for Husbankfinansiering (foredragsholder endret).
  Balkongløsninger og fasadefornying. Hvordan skape et nytt og attraktivt bomiljø. Balkongentreprenøren AS og Hindenes Unneland & Juvik AS.
  Energiøkonomisering. Glava.
  Økonomi og finansiering. Fana Sparebank orienterer om forhold som påvirker de generelle lånebetingelser med vekt på levetid og lånetid.
19:15 – 20:00 Pause – Besøke utstillere.
20:00 – 22:30 Middag/underholdning: Fløien buffet med underholdning og musikk.
22:30 Slutt.