Planlegging av rehabiliteringsprosessen

Informasjon fra Husbanken v/ Britt Nina Borge, rådgiver. Vilkår og formkrav for Husbankfinansiering.

Balkongløsninger og fasadefornying

Hvordan skape et nytt og attraktivt bomiljø. Balkongentreprenøren AS og Hindenes Unneland & Juvik AS.

Energiøkonomisering.

Glava presenterer den nyeste teknologien for isolering av boliger.

Økonomi og finansiering

Fana Sparebank orienterer om forhold som påvirker de generelle lånebetingelsene med vekt på levetid og lånetid.