Åpningsinnlegg

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre holder åpningsinnlegget

BKK

Sturle Drageset, «BKK, din Energipartner»

Glass og Fasadeforeningen

Bjørn Glenn Hansen, «Produkter som forandrer verden»

VB

Øystein Kjellsen, «Skikkelige fagfolk»

Rexir Bygg

Jarle Odland, «Presentasjon avRexir Bygg med underselskaper»

Balkongentreprenøren

Runar Soltveit, «Bærekraftige balkongløsninger»

Modena

Jorunn Tharaldsen, «Komplette og bærekraftige løsninger»

Guide Advokater DA

Gunnar Angaard, «Plikter og ansvar for styret i boligselskapet»